• Reiki

  Reiki

  Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van de universele levensenergie die om ons heen is.

  Lees meer...
 • Quantum Touch

  Quantum Touch

  Quantum Touch is een krachtige energie, die het vermogen van de ontvanger in hoge mate stimuleert. De therapeut brengt zijn eigen energie naar een hoger peil.

  Lees meer...
 • Thèta therapie

  Thèta therapie

  Thèta therapie is een bijzondere vorm van therapie.

  Lees meer...
 • Touch of Matrix

  Touch of Matrix

  Touch of Matrix (kortweg T.O.M) is een bijzondere therapie waarin vele vormen van andere therapieën samenkomen.

  Lees meer...

Over mij

Mijn naam is Adri Blonk. Vanaf 2005 houd ik me bezig met allerlei soorten van alternatieve en energetische therapie. Uit eigen ervaring wist ik hoe het voelde om lichamelijk, emotioneel, mentaal, e.d., niet goed in mijn energie te zitten. In 2010 heb ik mijn praktijk "Aider" gestart.

Soorten therapie

Bij alle hiervoor genoemde vormen van alternatieve en energetische therapie is sprake van verschillende effecten. Ik kan me voorstellen dat u wel eens tobt met een gebrek aan eigenwaarde, zelfvertrouwen, overspannenheid, slecht geaard zijn, e.d., en het gevoel hebt dat u wordt geleefd. Bij de toepassing van Touch of Matrix (T.O.M.) komen de meeste elementen van genoemde andere soorten therapie aan bod. In mijn praktijk pas ik voornamelijk T.O.M. toe. Met T.O.M. - en hetgeen ik er gelijktijdig mee combineer - kan ik zeker iets voor u betekenen. Hetgeen ik naast genoemde soorten therapie mag doen is o.a. communiceren met overleden dierbaren, dieren, e.d. Het gaat te ver om alles wat ik tijdens een consult doe hier te vermelden. Desgewenst verstrek ik u graag vrijblijvend alle gewenste informatie. Het gebeurt regelmatig dat 1 consult voldoende is. Het hiervoor genoemde is ook allemaal op afstand mogelijk.

Touch of Matrix

zon_zicht_s

 

Touch of Matrix (T.O.M.) is de kunst van transformeren vanuit zuiver bewustzijn. T.O.M. is een aparte ervaring en omvat vele elementen uit andere vormen van therapie. T.O.M. werkt op een diep niveau en zorgt altijd voor snelle resultaten.

Er worden ook oude klachten opgelost die gedurende een lange tijd zijn opgebouwd. Het ontstaan van de klacht behoeft niet bekend te zijn om deze op te kunnen lossen. Met T.O.M. gebeurt er iets bijzonders. Dikwijls is, in mijn geval, 1 sessie voldoende.

Thèta Healing

golf

 

Thèta Therapie is een bijzondere vorm van therapie doordat het blokkades op diverse niveaus oplost. Negatieve overtuigingen worden omgezet in positieve.

Bij lichamelijke, psychische, emotionele klachten, e.d., ook als de onderliggende oorzaak onbekend is, kan  Thèta een oplossing bieden.

Echter, met T.O.M. kan in een veel kortere tijd zelfs nog meer resultaat worden behaald.

Quantum Touch

blad

 

Quantum Touch is een krachtige energie. Het stimuleert het vermogen van de ontvanger. De therapeut brengt zijn eigen energie naar een hoger peil. De ontvanger profiteert van deze hogere trilling. Daardoor kunnen blokkades worden opgelost. Het drinken van water tijdens en na de behandeling wordt aangeraden.

Tevens kan het een effectieve methode zijn voor het uitlijnen van botten en wervels.  Quantum Touch is goed te combineren met andere vormen van alternatieve therapie.

Reiki

bos_c

 

Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van de universele levensenergie die om ons heen is. Deze energie stroomt door de gever heen en komt via zijn handen in het lichaam van de ontvanger. Reiki kan de lichamelijke, mentale, geestelijke gezondheid, e.d., bevorderen.

Veelal wordt een consult als zeer ontspannend ervaren. Ook zonder direct aanwijsbare klachten kan reiki als het weer in verbinding komen met jezelf worden ervaren.

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van "mijn" boeken "Waarheid", "Liefde", "Wijsheid" en mijn nieuwste boek "WORD WAKKER". Deze zijn geschreven d.m.v. automatisch schrift. Voor meer informatie omtrent de inhoud daarvan klikt u op de afbeeldingen. U kunt de boeken bestellen bij mijn uitgeverij U2pi te Den Haag. De boeken "Liefde" en "Wijsheid" zijn ook te bestellen via www.boekenbestellen.nl/boek/liefde/9789087596477. De boeken zijn eveneens bij www.bol.com te bestellen en via plm. 2000 (internet)boekhandels. Het boek "Liefde" is inmiddels vertaald in het engels (titel "Love") en op dezelfde wijze verkrijgbaar. Wilt u de boeken bij mij bestellen neem dan contact op d.m.v. het contactformulier.

 • Word Wakker

  Word Wakker

 • Wijsheid

  Wijsheid

 • Waarheid

  Waarheid

 • Liefde

  Liefde

Vergoedingen

De tarieven voor een consult bedragen, behoudens speciale acties, 55 euro per uur. Het is de bedoeling dat u dit contant betaalt. Desgewenst wordt een kwitantie verstrekt. De duur van een consult is in het algemeen 60 minuten. De eerste keer wordt, met inbegrip van de intake, uitgegaan van ruim anderhalf uur. Voor dit 1e consult wordt 70 euro in rekening gebracht. Tijdens de consulten kunt u, behoudens uw jas en eventueel de schoenen, al uw kleding aan houden. Schenkt u na het consult aandacht aan wat er is veranderd. De meeste van de genoemde vormen van therapie werken nog enige tijd door. Het is belangrijk om een aantal dagen daarna meer water te drinken voor het afvoeren van vrijgekomen afvalstoffen. Op deze site genoemde vormen van therapie sluiten nooit een andere therapie of reguliere behandelingen uit. Ze zijn ook geen vervanging van de reguliere geneeskunde. Ook als u zich na genoemde vormen van therapie beter voelt, stop dan nooit met uw medicatie zonder overleg met uw behandelend arts of therapeut.

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). Ook mijn praktijk Aider voldoet hieraan. Kort samengevat betekent dit het volgende:

 • Klachtenfunctionaris

  Heeft u als cliënt van mijn praktijk Aider een klacht over de door mij geboden zorg dan verdient het de voorkeur om deze met mij te bespreken. Mocht u dit onprettig vinden dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Quasir link: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

  Geschilleninstantie

  Belangrijk blijft natuurlijk de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid, en het vermogen van de zorgaanbieder (Aider) om een klacht op te lossen. Dit laatste, al dan niet, met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Echter, leidt bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat kunt u zich daarna wenden tot de onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie Stichting Zorggeschil link: https://zorggeschil.nl/melding/. Het is wenselijk om dit na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder te doen. U heeft het recht om deze stap desgewenst over te slaan. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie)2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Ook kan een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt via de website van Zorggeschil.

  Contact

  Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, vindt u op mijn website. link: Algemene voorwaarden De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Vanaf 25 mei 2018 moeten zorgverleners e.d. voldoen aan genoemde verordening. In mijn praktijk is daaraan gevolg gegeven. Dit betekent samengevat het volgende.

 • Algemeen
  In mijn praktijk Aider (alternatieve- en energetische therapie) heb ik een informatieplicht ingevolge de AVG bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

  Toepassing
  Ik (Adri Blonk) verzamel in mijn praktijk als verantwoordelijke uw (medische) persoonsgegevens en leg deze vast in uw dossier. Verwerking: gebeurt overeenkomstig de AVG en overige wet- en regelgeving. Voor het leveren van goede zorg is het noodzakelijk dat ik uw (medische) relevante gegevens verwerk. Gebruik van uw gegevens voor andere dan genoemde doeleinden kan alleen als u tevoren toestemming geeft. Relevante persoonsgegevens (m.b.t. Aider) zijn: naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummers en gezondheidsgegevens. Voor verwerking: is uw ondubbelzinnige toestemming vereist en t.a.v. gegevens aangaande gezondheid uw uitdrukkelijke toestemming.

  Uw rechten zijn: inzage en afschriften van door Aider verwerkte persoonsgegevens. Meent u dat deze gegevens niet of niet langer volledig zijn kunt u bezwaar maken tegen de verwerking, verzoeken om deze aan te passen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen, dan wel verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken en/of over te (laten) dragen aan een derde. Binnen 4 weken wordt u schriftelijk geïnformeerd t.a.v. uw verzoek.

  Bewaren persoonsgegevens: niet langer dan noodzakelijk voor doeleinden van verwerking, tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn geldt. Beveiliging persoonsgegevens: Aider heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden opgeborgen in een afgesloten kast en ruimte. Voor vragen: over privacy kunt u bij mij terecht. Klachten omtrent verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij mij indienen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u meer weten of wilt u een boek bestellen? Dan kunt u contact met mij opnemen via dit e-mail formulier of via onderstaande gegevens.

Adri Blonk

Huibertplaat 7

8032DD Zwolle

Tel. nr. 038 – 7508700

Mobiel 06 – 20852719

Aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

KVK logo
NIBIG logo

_________________________________________________________________________

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Vink onderstaande selectievakje aan. Dit is ter beveiliging. Als u dit niet aanvinkt, wordt uw email niet verstuurd.

Links

Touch of Matrix
Touch of Matrix

Bewustzijnsmethodiek die alles in beweging zet

Reikihuis Emmeloord
Reikihuis Emmeloord

Voor behandelingen en cursussen