• Reiki

  Reiki

  Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van de universele levensenergie die om ons heen is. Deze energie stroomt door de gever heen en komt via zijn handen in het lichaam van de ontvanger.

  Lees meer...
 • Quantum Touch

  Quantum Touch

  Quantum Touch is een krachtige energie, die het zelfgenezende vermogen van de ontvanger in hoge mate stimuleert. De behandelaar brengt zijn eigen energie naar een hoger peil. Via zijn handen profiteert de ontvanger van deze hogere trilling.

  Lees meer...
 • Thèta Healing

  Thèta Healing

  Thèta Healing is een bijzondere vorm van healing. Onder andere doordat het blokkades op diverse niveaus kan oplossen. Veelal verdwijnen dan ook de lichamelijke klachten, die zich als gevolg daarvan hebben geopenbaard.

  Lees meer...
 • Touch of Matrix

  Touch of Matrix

  Touch of Matrix of ook wel in het kort T.O.M. genoemd, is een door Günther de Jong uit Enschede ontwikkelde methode van healing. Het is een aparte ervaring en omvat vele elementen uit andere vormen van healing.

  Lees meer...

Over mij

Laat ik van de gelegenheid gebruik maken om mij even kort voor te stellen. Mijn naam is Adri Blonk en houd mij al vanaf 2005 bezig met alternatieve geneeswijzen. Uit eigen ervaring wist ik hoe het was om zowel lichamelijk als mentaal niet in de juiste energie te zijn. Reiki was mijn eerste kennismaking. Het enthousiasme voor het werken met energie was inmiddels gewekt. In het begin paste ik het voornamelijk op mezelf toe. Het had op mij zo’n positief effect, dat ik ben gaan onderzoeken of ik hiermee ook iets voor anderen kon betekenen. Derhalve ben ik me gaan oriënteren op meerdere vormen van alternatieve healing.

Behandelingen

Vanaf 2005 heb ik door middel van diverse opleidingen (workshops e.d.) een aantal vormen van alternatieve heling geleerd. Achtereenvolgens zijn o.a. dat Reiki, Quantum Touch, Thèta-heling, Touch of Matrix en Simple Touch. Bij al deze vormen is sprake van verschillende effecten. Omdat in Touch of Matrix (T.O.M.) de meeste elementen van genoemde vormen zijn opgenomen en T.O.M. tot de snelste resultaten leidt, pas ik laatstgenoemde vorm van heling voornamelijk toe.

Touch of Matrix

zon_zicht_s

 

Touch of Matrix (T.O.M.) is de kunst van transformeren vanuit zuiver bewustzijn. Deze door Günther de Jong uit Enschede ontwikkelde methode van healing is een aparte ervaring en omvat vele elementen uit andere vormen van healing. Het lost in de meeste gevallen de lichamelijke klachten op omdat aan de daarmee verband houdende blokkades wordt gewerkt. De healing die plaatsvindt, is dan ook veelal blijvend. T.O.M. werkt op het diepste niveau en zorgt in het algemeen voor snelle resultaten, zowel lichamelijk als emotioneel.

De healing vindt plaats vanuit het zuivere bewustzijn (ware ik). Van daaruit ontstaan menigmaal bijzondere resultaten. Zo kunnen er ook oude klachten worden opgelost die gedurende een lange tijd zijn opgebouwd. Waarin T.O.M. zich tevens onderscheidt, is het volgende: meestal wordt er van uitgegaan dat het ontstaan van de klacht bekend moet zijn om deze op te kunnen lossen. Met T.O.M. echter, worden er zelfs bijzondere resultaten behaald wanneer men de onderliggende oorzaak van de klachten niet kent.

Thèta Healing

golf

 

Thèta Healing is een bijzondere vorm van healing. Onder andere doordat het blokkades op diverse niveaus kan oplossen. Veelal verdwijnen dan ook de lichamelijke klachten, die zich als gevolg daarvan hebben geopenbaard. Daarnaast kunnen negatieve overtuigingen worden omgezet in positieve.

Het kan namelijk voorkomen dat iemand lichamelijke, psychische of emotionele klachten heeft waarvan de onderliggende oorzaak niet bekend is. De kans bestaat dan dat andere vormen van healing geen of slechts tijdelijk effect hebben. Thèta kan in zo’n geval een oplossing bieden. Er wordt aan de hand van spiertesten uit de kinesiologie getest wat er op dat moment voor die persoon nodig is.

Thèta-healing is vorm gegeven door Vianna Stibal. Bij het Thèta Instituut Nederland was voor deze vorm van healing een opleiding te volgen. In een later stadium heeft dit instituut Thèta-healing verder doorontwikkeld naar de Nu-methode. Het is de moeite waard om eens met deze vorm van healing kennis te maken als genoemde klachten zich voordoen.

Quantum Touch

blad

 

Quantum Touch is een krachtige energie, die het zelfgenezend vermogen van de ontvanger  stimuleert. De behandelaar brengt zijn eigen energie naar een hoger peil. Via zijn handen profiteert de ontvanger van deze hogere trilling. Daardoor kunnen blokkades worden opgelost. Het drinken van water tijdens, maar zeker ook na de behandeling, wordt sterk aangeraden.

Er wordt behandeld op de plaatsen van het lichaam waar dat nodig is. Het kan voorkomen dat de pijn tijdelijk verergert. Quantum Touch werkt bij allerlei klachten waar het op gang brengen van het zelfgenezend vermogen van het lichaam nodig is. De behandeling werkt nog twee tot drie dagen na.

Tevens is het een effectieve methode gebleken voor het uitlijnen van botten en wervels. Verhoging van het trillingsniveau op die bewuste plaats in het lichaam kunnen wervels weer naar de oorspronkelijke plaats doen verschuiven. De vorm van healing werkt niet alleen op lichamelijke maar ook op onderliggende blokkades, die veelal de oorzaak zijn van de lichamelijke ongemakken.

Wordt in staande houding behandeld kan het lichaam zelfs spontaan gaan bewegen. Het gebruik van Quantum Touch is heel goed te combineren met andere vormen van alternatieve healing. Bijvoorbeeld bij verstuikingen, kneuzingen, verwondingen, of na een operatie kan het genezingsproces aanmerkelijk worden verkort. Ook met het toepassen van deze vorm van healing worden goede resultaten bereikt.

Reiki

bos_c

 

Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van de universele levensenergie die om ons heen is. Deze energie stroomt door de gever heen en komt via zijn handen in het lichaam van de ontvanger. Behandelingen met Reiki bevorderen de lichamelijke, mentale en geestelijke gezondheid. Deze wijze van healing is afkomstig van de Japanner Mikao Usui. Het wordt Reiki genoemd, waarbij ”rei” universeel betekent en ”ki” energie.

In een gezond lichaam stroomt de levensenergie vrij door. Maar tijdens ons leven ontstaan vaak allerlei blokkades, die leiden tot een minder goede lichamelijke, mentale en geestelijke gezondheid. De behandeling vindt door de kleren heen plaats. Ieder mens kan op een andere manier reageren op Reiki, mede afhankelijk van zijn/haar gevoeligheid.

Veelal wordt een behandeling als zeer ontspannend ervaren. Een behandeling duurt in de meeste gevallen ruim een uur. Het is wenselijk om de dagen daarna veel water te drinken om de vrijgekomen afvalstoffen uit het lichaam af te voeren. Ook mensen zonder direct aanwijsbare klachten ervaren reiki vaak als het weer in verbinding komen met zichzelf.

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van mijn huidige en toekomstige publicaties. Voor meer informatie over “mijn” huidige boek “Waarheid” klikt u op de afbeelding. U kunt het boek bestellen via uitgeverij www.hollandspul.nl of www.bol.com.nl en 2500 (internet)boekwinkels. Wilt u het boek via mij bestellen neem dan contact op via het contactformulier.

 • waarheid

  Waarheid

Links naar bevriende sites

Thekla Eva
Thekla Eva

Spiritueel centrum Thekla-Eva

Touch of Matrix
Touch of Matrix

Bewustzijnsmethodiek die alles in beweging zet

Reikihuis Emmeloord
Reikihuis Emmeloord

Voor behandelingen en cursussen

Verya
Verya

Praktijk voor bewustwording en ontwikkeling

Vergoedingen

De kosten voor een behandeling bedragen € 30,- per uur. Het is de bedoeling dat u dit na afloop contant betaalt. Desgewenst kan een kwitantie worden verstrekt. De duur van een behandeling is in het algemeen tenminste 60 minuten. De eerste keer wordt, met inbegrip van het intakegesprek, uitgegaan van ruim anderhalf uur. Tijdens de behandelingen kunt u, behoudens uw jas en eventuele schoenen, al uw kleding aanhouden. Schenkt u na de behandeling aandacht aan wat er is veranderd. De meeste van genoemde vormen van healing werken nog enige tijd door, nadat u bent behandeld. Het is belangrijk om een aantal dagen daarna veel water te drinken voor het afvoeren van de vrijgekomen afvalstoffen. Op deze site genoemde vormen van healing sluiten nooit andere behandelingen uit. Ze zijn ook geen vervanging van de reguliere geneeskunst. Ook als u zich na de behandeling(en) beter voelt, stop dan nooit met uw medicijnen zonder overleg met uw behandelend arts.

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ook mijn praktijk Aider voldoet daaraan. Kort samengevat betekent dit het volgende.

 • Klachtenfunctionaris

  Heeft u als cliënt van mijn praktijk een klacht over de geboden zorg dan verdient het de voorkeur om deze met mij te bespreken. Mocht u dit onprettig vinden dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

  Geschilleninstantie

  Belangrijk blijft de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid en het vermogen van de zorgaanbieder om een klacht op te lossen. Dit laatste al dan niet met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Leidt bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat kunt u zich wenden tot de onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie Klachten Portaal Zorg (KPZ). Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder. De geschilleninstantie KPZ, waarbij ik ben aangesloten, is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Toekenning van een schadeclaim is mogelijk.

  Contact

  De klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschilleninstantie van het KPZ, zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl Een klacht t.b.v. de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen. Bij spoed belt u nummer 06-25186207.

  Het klachtenreglement van het KPZ, de basis voor de klachtenprocedure voor mijn praktijk, treft u aan op de website van het KPZ (https://klachtenportaalzorg.nl).

  De geschillenregeling van het KPZ wordt u in de voorkomende gevallen aangereikt door de onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt deze ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie PKZ downloaden.

Contact

Wil u meer weten of wilt u een boek bestellen? Dan kunt u contact met mij opnemen via dit e-mail formulier of via onderstaande gegevens.

Adri Blonk

Huibertplaat 7

8032DD Zwolle

Tel. nr. 038 – 7508700

Mobiel 06 – 20852719

KvK nummer 51289962

_________________________________________________________________________

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Vink onderstaande selectievakje aan. Dit is ter beveiliging. Als u dit niet aanvinkt, wordt uw email niet verstuurd.

E-mail

acblonk@hotmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/zwolle.reiki