• Reiki

  Reiki

  Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van de universele levensenergie die om ons heen is. Deze energie stroomt door de gever heen en komt via zijn handen in het lichaam van de ontvanger.

  Lees meer...
 • Quantum Touch

  Quantum Touch

  Quantum Touch is een krachtige energie, die het vermogen van de ontvanger in hoge mate stimuleert. De therapeut brengt zijn eigen energie naar een hoger peil. Via zijn handen profiteert de ontvanger van deze hogere trilling.

  Lees meer...
 • Thèta therapie

  Thèta therapie

  Thèta therapie is een bijzondere vorm van therapie. Onder andere doordat het blokkades op diverse niveaus kan oplossen. Veelal verdwijnen dan ook de lichamelijke klachten, die zich als gevolg daarvan hebben geopenbaard.

  Lees meer...
 • Touch of Matrix

  Touch of Matrix

  Touch of Matrix of ook wel in het kort T.O.M. genoemd, is een door Günther de Jong uit Enschede ontwikkelde methode van therapie. Het is een aparte ervaring en omvat vele elementen uit andere vormen van therapie.

  Lees meer...

Over mij

Laat ik van de gelegenheid gebruik maken om mij even kort voor te stellen. Mijn naam is Adri Blonk en houd mij al vanaf 2005 bezig met alternatieve therapie. Uit eigen ervaring wist ik hoe het was om zowel lichamelijk als mentaal niet in de juiste energie te zijn. Reiki was mijn eerste kennismaking. Het enthousiasme voor het werken met energie was inmiddels gewekt. In het begin paste ik het voornamelijk op mezelf toe. Het had op mij zo’n positief effect, dat ik ben gaan onderzoeken of ik hiermee ook iets voor anderen kon betekenen. Derhalve ben ik me gaan oriënteren op meerdere vormen van alternatieve therapie.

Soorten therapie

Vanaf 2005 heb ik door middel van diverse opleidingen (workshops e.d.) een aantal vormen van alternatieve therapie geleerd. Achtereenvolgens zijn o.a. dat Reiki, Quantum Touch, Thèta-therapie, Touch of Matrix en Simple Touch. Bij al deze vormen is sprake van verschillende effecten. Omdat in Touch of Matrix (T.O.M.) de meeste elementen van genoemde vormen zijn opgenomen pas ik laatstgenoemde vorm van therapie voornamelijk toe.

Touch of Matrix

zon_zicht_s

 

Touch of Matrix (T.O.M.) is de kunst van transformeren vanuit zuiver bewustzijn. Deze door Günther de Jong uit Enschede ontwikkelde methode is een aparte ervaring en omvat vele elementen uit andere vormen van therapie. T.O.M. werkt op een diep niveau en zorgt in het algemeen voor snelle resultaten.

De therapie vindt plaats vanuit het zuivere bewustzijn (ware ik). Van daaruit ontstaan menigmaal bijzondere resultaten. Zo kunnen er ook oude klachten worden opgelost die gedurende een lange tijd zijn opgebouwd. Waarin T.O.M. zich tevens onderscheidt, is het volgende: meestal wordt er van uitgegaan dat het ontstaan van de klacht bekend moet zijn om deze op te kunnen lossen. Met T.O.M. echter, worden er zelfs bijzondere resultaten behaald wanneer men de onderliggende oorzaak van de klachten niet kent.

Thèta Healing

golf

 

Thèta Therapie is een bijzondere vorm van therapie. Onder andere doordat het blokkades op diverse niveaus kan oplossen. Daarnaast kunnen negatieve overtuigingen worden omgezet in positieve.

Het kan namelijk voorkomen dat iemand lichamelijke, psychische of emotionele klachten heeft waarvan de onderliggende oorzaak niet bekend is. Thèta kan in zo’n geval een oplossing bieden. Er wordt aan de hand van spiertesten uit de kinesiologie getest wat er op dat moment voor die persoon nodig is.

Thèta-therapie is vorm gegeven door Vianna Stibal. Bij het Thèta Instituut Nederland was voor deze vorm van therapie een opleiding te volgen. In een later stadium heeft dit instituut Thèta-therapie verder doorontwikkeld naar de Nu-methode. Het is de moeite waard om eens met deze vorm van healing kennis te maken.

Quantum Touch

blad

 

Quantum Touch is een krachtige energie, die het vermogen van de ontvanger  stimuleert. De therapeut brengt zijn eigen energie naar een hoger peil. Via zijn handen profiteert de ontvanger van deze hogere trilling. Daardoor kunnen blokkades worden opgelost. Het drinken van water tijdens, maar zeker ook na de behandeling, wordt sterk aangeraden.

Er wordt gewerkt op de plaatsen van het lichaam waar dat nodig is. Het kan voorkomen dat de pijn tijdelijk verergert. Quantum Touch is toepasbaar bij allerlei klachten waar het op gang brengen van het eigen vermogen van het lichaam nodig is. Een consult werkt nog twee tot drie dagen na.

Tevens kan het een effectieve methode zijn voor het uitlijnen van botten en wervels. Deze vorm van therapie werkt in op onderliggende blokkades, die veelal de oorzaak zijn van de lichamelijke ongemakken.

Het gebruik van Quantum Touch is heel goed te combineren met andere vormen van alternatieve therapie. Bijvoorbeeld bij verstuikingen, kneuzingen, verwondingen, of na een operatie. Ook met het toepassen van deze vorm van therapie kunnen goede resultaten worden bereikt.

Reiki

bos_c

 

Bij Reiki wordt gebruik gemaakt van de universele levensenergie die om ons heen is. Deze energie stroomt door de gever heen en komt via zijn handen in het lichaam van de ontvanger. Consulten met Reiki kunnen de lichamelijke, mentale en geestelijke gezondheid bevorderen. Deze therapie is afkomstig van de Japanner Mikao Usui. Het wordt Reiki genoemd, waarbij ”rei” universeel betekent en ”ki” energie.

In een gezond lichaam stroomt de levensenergie vrij door. Maar tijdens ons leven ontstaan vaak allerlei blokkades, die leiden tot een minder goede lichamelijke, mentale en geestelijke gezondheid. De therapie vindt door de kleren heen plaats. Ieder mens kan op een andere manier reageren op Reiki, mede afhankelijk van zijn/haar gevoeligheid.

Veelal wordt een consult als zeer ontspannend ervaren. Een consult duurt in de meeste gevallen ruim een uur. Het is wenselijk om de dagen daarna veel water te drinken om de vrijgekomen afvalstoffen uit het lichaam af te voeren. Ook mensen zonder direct aanwijsbare klachten kunnen reiki als het weer in verbinding komen met zichzelf ervaren.

Publicaties

Hieronder vindt u een overzicht van “mijn” boeken “Waarheid”, “Liefde” en "Wijsheid". Voor meer informatie omtrent de inhoud klikt u op de afbeeldingen. U kunt de boeken bestellen bij uitgeverij U2pi te Den Haag die de boeken heeft uitgegeven. De boeken zijn eveneens te bestellen via www.boekenbestellen.nl/boek/liefde/9789087596477. De boeken zijn ook bij www.bol.com te bestellen en via plm. 2000 (internet)boekhandels. Wilt u de boeken bij mij bestellen neem dan contact op d.m.v. het contactformulier.

 • Wijsheid

  Wijsheid

 • Waarheid

  Waarheid

 • Liefde

  Liefde

Links naar bevriende sites

Touch of Matrix
Touch of Matrix

Bewustzijnsmethodiek die alles in beweging zet

Reikihuis Emmeloord
Reikihuis Emmeloord

Voor behandelingen en cursussen

Vergoedingen

De kosten voor een consult bedragen € 40,- per uur. Het is de bedoeling dat u dit na afloop contant betaalt. Desgewenst kan een kwitantie worden verstrekt. De duur van een consult is in het algemeen tenminste 60 minuten. De eerste keer wordt, met inbegrip van het intakegesprek, uitgegaan van ruim anderhalf uur. Tijdens de consulten kunt u, behoudens uw jas en eventuele schoenen, al uw kleding aanhouden. Schenkt u na het consult aandacht aan wat er is veranderd. De meeste van genoemde vormen van therapie werken nog enige tijd door. Het is belangrijk om een aantal dagen daarna veel water te drinken voor het afvoeren van vrijgekomen afvalstoffen. Op deze site genoemde vormen van therapie sluiten nooit een andere therapie of reguliere behandelingen uit. Ze zijn ook geen vervanging van de reguliere geneeskunst. Ook als u zich na genoemde vormen van therapie beter voelt, stop dan nooit met uw medicijnen zonder overleg met uw behandelend arts.

Klachtenregeling

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ook mijn praktijk Aider voldoet daaraan. Kort samengevat betekent dit het volgende.

 • Klachtenfunctionaris

  Heeft u als cliënt van mijn praktijk Aider een klacht over de door mij geboden zorg dan verdient het de voorkeur om deze met mij te bespreken. Mocht u dit onprettig vinden dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Quasir link: https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

  Geschilleninstantie

  Belangrijk blijft natuurlijk de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid, en het vermogen van de zorgaanbieder (Aider) om een klacht op te lossen. Dit laatste, al dan niet, met ondersteuning van de klachtenfunctionaris. Echter, leidt bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat kunt u zich daarna wenden tot de onafhankelijke, door het ministerie van VWS erkende, geschilleninstantie Stichting Zorggeschil link: https://zorggeschil.nl/melding/. Het is wenselijk om dit na het doorlopen van het eerste traject en het oordeel van de zorgaanbieder te doen. U heeft het recht om deze stap desgewenst over te slaan. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie)2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Ook kan een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt via de website van Zorggeschil.

  Contact

  Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, vindt u op mijn website. link: Algemene voorwaarden De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. link: https://zorggeschil.nl/wp-content/uploads/2017/02/REGLEMENT-GESCHILLENINSTANTIE-ZORGGESCHIL.pdf

Contact

Wil u meer weten of wilt u een boek bestellen? Dan kunt u contact met mij opnemen via dit e-mail formulier of via onderstaande gegevens.

Adri Blonk

Huibertplaat 7

8032DD Zwolle

Tel. nr. 038 – 7508700

Mobiel 06 – 20852719

Aangemeld bij Autoriteit Persoonsgegevens.

KVK logo
NIBIG logo

_________________________________________________________________________

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Vink onderstaande selectievakje aan. Dit is ter beveiliging. Als u dit niet aanvinkt, wordt uw email niet verstuurd.

E-mail

acblonk@hotmail.com

Facebook

https://www.facebook.com/zwolle.reiki